+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти Карта на сайта
  Седмична програма
  Графици
  Ваканции и смени
 Дневно разписание
  НВО и ДЗИ
 Олимпиади/конкурси
 Стипендии
 Учебници
 Униформи
 Школи и курсове
 Електронен дневникВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Изпитите за проверка на способностите по изкуствата и по спорт започват в 9,00 часа.

За изпита по изобразително изкуство учениците трябва да се явят на 21.06.2021 г. в 8,00 часа в училището!

За изпитите по музика и физическо възпитание и спорт учениците се явяват по график, който ще бъде обявен в деня преди изпита на сайта на училището и на официалния вход. Всеки кандидат трябва да се яви 15 минути преди обявения час!

Всички ученици да носят служебните си бележки за допускане до изпита и документ за самоличност!!!


Тържествено изпращане на абитуриенти
 

 

Прием след завършен VII клас в профил "Музика"

 

 Всички новини