Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  

 

 

Ангелинка Димитрова Пенева

 

Магистър по български език и литература

Висше образование – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Специалност - българска филология

 

Участие в квалификационни курсове и семинари:

-Квалификационен курс: „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“

-„Методология на груповата работа в час-иновативен подход при работа с учебни проекти“

-„Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“

-„Мултимедийни иновации в работата на учителя“

-„Подготовка и управление на проекти“

-„Екипната работа на педагогическия персонал в училище“

-„Интерактивни подходи и работа с електронни продукти при преподаването на български език и литература в 5.-7. клас“

-„Създаване на интерактивна учебна среда и формиране на ключови компетентности по БЕЛ“

-„Произведенията на литературната класика-средство за изграждане историческото самосъзнание на общността“

-„Мобилизиране на ресурси, насочени към партньорство между родители и училище“

-„Обучителни затруднения и емоционално-поведенчески нарушения в училищна възраст“

 

 Работи като учител по БЕЛ от 1983година, от които 28 години в VII СУ „Найден Геров“, гр.Варна

През 2012/2014 е главен учител, три години е заместник-председател на комисията за НВО по БЕЛ.