Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 
Български език и литература  

 

 

Галина Тодорова Кузманова

 

 

Магистър по български език и литература

Висше образование – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски

Специалност – българска филология

Втора специалност – руски език

 

Притежава II професионално-квалификационна степен по естетика и II професионално-квалификационна степен по литературна методика

 

Автор е на статии по естетика в сп. „ Естетическо възпитание”, 1987г., кн.3, в сп. „ Култура”, 1990г., кн.5.

Автор е на литературни статии в сб. „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно–практически аспекти”, част V, УИ „Епископ К. Преславски”, 2015г.

 

Участник е в първата международна научно–практическа конференция във Варна през 2001г. „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” с научен доклад на тема „Професионално ориентиране чрез целенасочена реализация на обучението по литература и изобразително изкуство”

 

Член е на редакционната колегия на книгата на Варненската литературна школа за ученици с наградени творби от Маратона на доброто през 2010г. „ Играчка–плачка” и е един от авторите на сборник с пробни изпити за кандидатстване след 7. клас по български език и литература през 2008г. на център „Вектор” – град Варна.

 

Автор е на литературни проекти за ученическо творчество, съставител, редактор и коректор на „Алманах 2009”, „Алманах 2010” и „Алманах 2011” на СОУ „Л. Каравелов” – град Варна, редактор е на училищния вестник „Каравелово слово”.

 

Дългогодишен преподавател по естетика, естетическо възпитание, български език и литература, ръководител на литературен клуб „Каравеловчета” към Варненската школа за ученици за деца с изявени способности по български език и литература.

 

През 2009 г. е отличена със специален диплом – почетен знак на СОУ „Л. Каравелов” – град Варна за активна творческа дейност и издигане на авторитета на учебното заведение.