Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


  Физическо възпитание и спорт

 

Христо Кръстев Георгиев

 

 

 

Учител по физическо възпитание и спорт
Завършил спортна педагогика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"