Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  

 

 

Бакалавър по специалността Българска филология

Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От 2005 година е учител по български език и литература в НГХНИ „Константин Преславски”.

Възприемам учителската професия като предизвикателство за стремежа към самоусъвършенстване. За мен българското слово и литературата са светлина и мъдрост, които искам да споделя с учениците, за да им открият необятната вселена на познанието, любовта и красотата.