Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

Съвременни чужди езици

 

  

                                                                                          Марияна Жекова

 

 

Завършила  е Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Магистър по немска филология.

От 1998 г. е учител по немски език в НГХНИ „Константин Преславски”.

 

Квалификационни семинари на тема:

„ Креативна работа с текст- ниво В1-С1” – гр. Варна

„ Обучението по немски език и Европейската  езикова рамка"– гр. Варна