Музиката е по-възвишено откровение от всяка

мъдрост и философия.

Начало Представители Видове музика Народна музика Галерия

Музика

Музиката е всеобщата и истинска
човешка реч.
Музиката е разум, въплътен в
прекрасни звуци.
Музиката започва там, където
думите се свършват.

Мизиката е разум.

Музиката е моята религия.

Музиката дава живот.

 
 
Музиката, без да споменава за нищо, може да разкаже всичко.


 
Музиката, която не изобразява нищо, е само шум.

 
 
Музиката е всеобщата и истинска
човешка реч.

                                                                                                           

1     2     3     4