Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  

 

 

             Радостина Иванова         

                                                     
 

Бакалавър по български език и литература

Образование: висше – ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност Българска филология

Квалификации:

Обучение по следните образователни програми за учители:

* „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“;

* „Как да преподаваме с интерактивна дъска“.

От 2012 г. работи като учител по български език и литература в НГХНИ „Константин Преславски“ – гр. Варна.