Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

Съвременни чужди езици

 

 

Станка Шестакова

 

Завършила Висш педагогически институт – Шумен (понастоящем ШУ “Еп. Константин Преславски”) 1978 г.

Специалност: Руска филология

Преквалификация: Начална педагогика 1994г.

Завършени курсове и обучения: „Базови и специфични компютърни умения на учителите по ЧЕО”февруари 2006г., „Обучението по руска литература в горните класове” Москва, юни 2007г., ХI Конгрес на МАПРЯЛ Варна, септември 2007г., Лятна квалификационна школа, Варна, август 2010г.