Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

Съвременни чужди езици

 

 

 

ТАТЯНА МАРИНОВА

 

 

Магистър по руска филология и  български език и литература.

Специализация в  Държавния институт по руски език „А. С.

Пушкин”- Москва.

Бакалавър по френски език.

Втора професионална-квалификационна степен.