Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

Съвременни чужди езици

 

Зоя Стоянова Цветкова

                                                                - родена на 12.02.1978г. в град Варна

Образование:

1. Технически университет Варна;

специалност “Стопанско управление”;

придобита квалификационна степен “Бакалавър”.

2. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”;

            специалност “Немска филология “;

придобита квалификационна степен “Магистър” със специализация “Лингвистика и превод”

Квалификации:

1.      Kleines Deutsches Sprachdiplom ( KDS ) des Goethe Instituts zu München

2.      Професионална квалификация “Учител по немски език и литература, преводач”

3.      Професионална квалификация “Учител по икономически дисциплини”

 

Работи в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” град Варна от 01.09.2014г.