РЕГЛАМЕНТ

 

ЗА УЧАСТИЕ  В

XXIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

НА  ТЕМА:

„Битие и време“

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 23 април 2021 година

 

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: ОНЛАЙН, в Microsoft Teams

 

 Средно училище за хуманитарни науки и изкуства

“Константин Преславски” – Варна

 

1.       В конференцията могат да участват ученици от V до XII клас и учители по съответните предмети.

2.       За участие се допускат доклади, есета, както и електронни или визуализирани презентации, позволяващи диалогична форма на изява.

3.       Обем на предлагания материал - 4 стандартни страници (Times New Roman - 12; 80 символа на ред; 30-33 реда), или участие в рамките на 10 минути.

           4. Попълване на онлайн регистрационна форма до 12.04.2021 г. на адрес:                            https://forms.gle/McCZMKx73wsKr3ts7

           5.   Срок за изпращане на готовите материали – до 16.04.2021 г.,
                  а в електронен вид - на  адрес:
suhni.konferenciq@abv.bgg.

6.       Организаторите си запазват правото да създадат видео и аудио архив от конференцията, както и да използват материалите за публикации със запазено авторство на участниците.

7.       Участниците от други училища и нерегистрираните в платформата Microsoft Teams ще получат на личните си имейли линк за конферентните разговори. Необходимо е да имат изтеглено настолното приложение Microsoft Teams.

           При настъпили промени в регламента ще бъдете уведомени предварително.

 

Допълнителна информация може да получите от заместник-директора на СУ за ХНИ „Константин Преславски“, г-н Бончо Ангелов на телефон: 052/622–334  или на: suhni.konferenciq@abv.bg

 

Ние градим светове!!