Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти Карта на сайта

+ Актуално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Седмична програма
 
  Графици
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ваканции и смени

   Дневно разписание

    НВО и ДЗИ

   Олимпиади/конкурси

   Спортен календар

   Стипендии
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учебници

   Униформи

   Школи и курсове

   Електронен дневник

  Всички новини
 
 

 

    График консултации по предмети

   График по безопасност на движението

    График трети час ФВС

    График класни работи

   График контролни работи

    График консултации с родители

    График извънкласни дейности

    График изпити

    График изпити м. I.2021 г.

   Безплатни психологични консултации

    График по отбрана на страната

 

 

 

 

 

 

 
 
  Отпуснати стипендии

  Приложение 1

  Приложение 2

  Приложение 3

  Приложение 4

  Приложение 5

  Приложение 6

  Приложение 7

 

 

Дейности
 
   Извънкласни дейности 

   Оркестри

   Духов оркестър

   Народен оркестър

   Гайдарски оркестър

   Китарен оркестър

   Тамбурашки оркестър
 
 


   Ансамбли
  Представителен танцов ансамбъл

  Ансамбъл модерен танц

  Детски танцов ансамбъл
 Представителен ансамбъл

 Ансамбъл модерен танц

 Детски танцов ансамбъл
 
 
 

   Представителен хор

Представителни изяви

     Чичовата

     Китка от Тракия

     Мелодии от Странджа

   Пусти моми берендерки

    Доне ле, мъри хубава

    Младежка пиеса

    Залюбила малка мома

   Малка мома си са Богу моли

    Тъмен са облак зададе
 
    Детски хор

    Вокални групи

    Мажоретен състав
 
 
 

    Баскетбол

    Самоков - 2015г.

    Баскетбол момичета

    Баскетбол момчета
    Волейбол

    Футбол

   Тенис на маса

    Бадмингтон

    Изложби

    Концерти

 
 
 
 

 

    Национална конференция

   Национална конференция 2017

   Национална конференция 2016

   Национална конференция 2015

   Юбилейна конференция

 
 
 

    Музикални бисери

   Пролетен салон на изкуствата 2019

   Пролетен салон на изкуствата 2018

   Пролетен салон на изкуствата 2017

   Пролетен салон на изкуствата 2016

   Пролетен салон на изкуствата 2015

   Пролетен салон на изкуствата 2014

 
 
 
 
 
   
    Алманах

    Училищен вестник
    Проекти

 


   Миграционните процеси в Европа

   Да опознаем Европа
   Творчески работилници

    Дни на активността

    Конкурс Публична реч

    Маскен бал

   Художествена самодейност

    Графити фест

   Тебеширено детство

    Празник на точните науки

    Занимателна математика

    Вечер на чуждите езици

    Най-толерантен клас

    Рекордите на Хуманитарна

Документи

    Стратегии
 
    Правилници

    Правилник за дейноста

   Правила ученически шкафчета

   Вътрешни правила-сигнали и предложения

   Годишен план 2020-2021

    Планове
   

    Квалификация

    БЕЛ

    Английски език

    Чужди езици

    Обществени науки

    Математика и информатика

    Природни науки

    Изобразително изкуство

    Музика

    Физическо възпитание и спорт

    Хореография

    Противообществени прояви

    Безопасност на движението

    Контролна дейност

     Педагогически съвет

     Психолози

     Подкрепа

     Превенция на тормоза

     Взаимодействие с родители
     Етичен кодекс

   Бюджет

  Утвърден бюджет 2020

  Бюджет 2019

  Бюджет 2018

  Бюджет 2017

  Бюджет 2016
   Застраховка

   Програми

   Механизми
 

  Обществен съвет

  Правна рамка

   Покани

   Решения

   Отчети

   Заявления

   Договори с ВУЗ

   Риск регистър

   Мерки за качество

   Иновативен проект

   Достъп до информация

   Защита на лични данни

 

   Ученически съвет

   Общинска среща

   Beehive

  Седмица на движението

   Дърво с корен

   Сбогом, приятели.

   Успехи на учениците

   Профил на купувача

   Училищно настоятелство

   Безопасен интернет

   Медицински бележки

   Процедура при санкции

   Анкети/Самооценяване

 
 


Прием


  1.    Български език и литература  
подробна информация

    2. Изобразително изкуство и Музика
подробна информация

    3.  Хореография 
подробна информация

    1.     Професионална паралелка „Съдебен служител“
подробна информация

   2.   Профил „Хуманитарни науки” английски език
подробна информация

    3.   Профил „Хуманитарни науки”     немски език
подробна информация

  4. Профил „Обществени науки” английски език
подробна информация

    5. Профил „Обществени науки”          немски език
подробна информация

    6. Профил “Изобразително изкуство”    английски език
подробна информация

    7. Профил „Музика“                        английски език
подробна информация

    8. Професионална паралелка  ,,Танцьор“
подробна информация
 

 
 
   Профили/професии

  Паралелка с разширена подготовка по БЕЛ

  Паралелка с разширена подготовка по музика

  Паралелка с разширена подготовка по хореография

   Профил "Хуманитарни науки"

   Профил "Обществени науки"

   Профил "Обществени науки"

   Профил "Музика"

  Профил "Изобразително изкуство"

   Професия "Съдебен служител"

   Професия "Танцьор"

 
   Преместване след IV клас          Организация на дейностите                     График

  Организация на дейностите

   Заявление за преместване

  ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
 
   Заявление за преместване  

   Консултации

  ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ХОРЕОГРАФИЯ

   ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО МУЗИКА

  КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

   Прием след 7 клас

   ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО МУЗИКА

  КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

   КОНСУЛТАЦИИ ПО ХОРЕОГРАФИЯ
   Свободни места

   Форми на обучение

   Признаване на завършен клас

   Училищни учебни планове

 

 


 Структура


   Ръководство

 

 

 

 

 

 

 


 

   Психолози

 

 

 

 

 


 

   Катедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Класни р-ли

   Администрация

   База

 

 


   Директор

  Заместник-директор

  Заместник-директор

    Заместник-директор

 
 
   Дейности

  Толерантност

 

 

 

    Бъди информиран

     Толерантност

     Eвропейски проект

     Превенции

     Педагогически съветник
 
   Български език и литература

    Съвременни чужди езици

    Древни езици

 

    Обществени науки

    Природни науки

    Изобразително изкуство

    Музика

   Хореография 

  Физическо възпитание и спорт

 
    


Летописна книга


    2020 /2021

    2019 /2020

    2018 /2019

    2017 /2018

    2016 /2017

    2015 /2016

    2014/2015

    2013 /2014

    2012/2013

    2011 /2012

    2010/2011

    2009 /2010

    2008 /2009

    2007 /2008

    2006 /2007

    2005 /2006

    2004 /2005

    2003 /2004

    2002 /2003

    2001 /2002

    2000/2001

     1999 /2000

    История
 


Контакти


   Виж на картата

   nghni_varna@abv.bg

   Фейсбук страница