СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 104, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ

            Свободни места в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна за учебната 2018/2019 към 15.11.2018г.,  както следва:

 

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

VIIIд

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

VIIIз

Профил „Музика“

5

IXг

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

2

IXе

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ

2

IXж

специалност „Модерни танци“, професия “Танцьор“

2

IXз

профил „Музика“

1

Xа

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

3

Xв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

3

Xд

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

3

Xе

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

3

Xж

профил „Изкуства“, /Хореография/

3

Xз

профил „Изкуства“ /Музика/

6

Xи

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIб

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

6

XIв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

2

XIг

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIд

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIе

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

4

XIж

профил „Изкуства“ /Хореография/

2

XIз

профил „Изкуства“ /Музика/

4

ХIи

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

3

ХIк

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/

2

XIIа

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

5

XIIб

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIIв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

6

XIIг

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIIе

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

5

XIIж

профил „Изкуства“ /Хореография/

2

XIIз

профил „Изкуства“ /Музика/

1