Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Представителен народен оркестър
Катедра музика
 
      

     

Мелодии от Странджа - солист- Петър Любчев-гайда

Представителен народен оркестър

 при НГХНИ "К.Преславски" - Варна