Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
 
Физическо възпитание и спорт
   Баскетболни отбори

                                                       

Б а с к е т б о л н и   о т б о р и
                                      
 Младежи

СПИСЪК

на състезателите от отбора по баскетбол

име, презиме и фамилия

клас

1

Желеслав Десков Ненков

ХІ-г

2

Друми Атанасов Атанасов

ХІ-г

3

Георги Чавдаров Янков

ХІ-б

4

Димитър Иванов Марков

ХІ-г

5

Иван Тихомиров Вълков

ХІ-б

6

Георги Светланов Илиев

ХІ-а

7

Любомир Ангелов Попов

ХІ-а

8

Дамян Юриев Шишков

Х-а

9

Петър Стилиянов Марков

Х-а

10

Илиян Георгиев Илиев

Х-в

11

Жулиян Колев Колев

Х-а

12

Валери Донков Георгиев

Х-в

13

Илко Радомиров Янев

ІХ-а

14

Дани Петров Данев

Х-б

15

Ивайло Стоянов Стоянов

ІХ-