Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
 
Физическо възпитание и спорт
   Баскетболни отбори

                                                      Б а с к е т б о л н и   о т б о р и
                                      
                                                                               
Д е в о й к и                                           

СПИСЪК 

на състезателите от отбора по баскетбол

име, презиме и фамилия

КЛАС

1

Веселина Димитрова Димитрова

ХІІ-б

2

Мария Пламенова Петкова

ХІІ-е

3

Марина Свиленова Тодорова

ХІ-г

4

Калина Пламенова Кондова

ХІІ-б

5

Ивона Юлиянова Овчарова

   VІІІ-д

6

Ралица Любомирова Йочева

ХІ-б

7

Августина Евандро Бартолини

ХІ-в

8

Анна Димитрова Мутафова

ХІ-ж

9

Моника Бориславова Георгиева

Х-а

10

Михаела Димитрова Йорданова

ХІ-д