Китка от Тракия

Представителен народен оркестър

 при НГХНИ "К.Преславски" - Варна