Обществени науки
 

  

Александър Иванов

     преподавател по  философия

 

Възпитаник на НГХНИ "Константин Преславски" - Варна
Завършил във ВСУ "Черноризец Храбър", специалност "Психология"
Допълнителни квалификации: 
Кариерен консултант по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF)
Сертифициран медиатор
 
"Да образоваш ума си, без да образоваш сърцето си
не е никакво образование!" - Аристотел