Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Обществени науки

    

Катерина Енева Раличкова

 

 

Родена съм във Варна през 1972 г. Възпитаничка съм на VIII ЕСПУ „Ал. С. Пушкин”. Завърших ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” съм степен магистър и специалност „Нова и най-нова история”. Единадесет години работих във ВСУ „Черноризец Храбър” като преподавател по българска и балканска история.

Вярвам, че историята дава отговори на повечето въпроси на днешния човек, искам да науча децата да ги търсят. А те ме учат да се радвам на всеки един ден.