Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


 Обществени науки

    

    Валерий Костадинов Тодоров

 

Роден във Варна; семеен, с двама сина.

Образование – IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“; ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - 1992 г.; магистратура 1993 г. - специалност „Нова и най-нова обща история“.

От 1978 г. до 1987 г. работил в ЗБН – Варна като експедитор.

От 1994 г. до 1996 г. учител по история в СОУ „Климент Охридски“ при г-жа Веселина Иванова.

От 1996 г. до днес – в настоящата гимназия.