Обществени науки

    

Ваня Симеонова

 

Родена в град Варна.

Образование:

- 2004 - 2008 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София със специалност История и учител по история, специализация Съвременна история;

-2008- 2010 г.- Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ - София - Магистър по журналистика и медии;

- 2015- 2017 г.- Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ – магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика – Иновации в началното образование

Квалификации:

Пета професионално–квалификационна степен

Допълнителни  квалификации:

Средновековна българска история (Съвременни теории и хипотези);

„Съвременният урок по история“

„Практикум в помощ на класния ръководител“

„Арт–педагогика (арт-терапевтични методи при работа с деца в училищна среда)“;

„ Обучение на учители, преподаващи История и цивилизации в X клас по новата учебна програма“ и др.

 

Учител по история и цивилизации в СУ за ХНИ „ Константин Преславски“ – Варна от 2017 г