НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
 
 Олимпиади / Състезания
   Занимателна математика
   Час по математика
   Проекти
   Цветница 2011
   Математическа лингвистика
   Задачи

 


МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

   
При нас няма профилираща подготовка по математика, но това не пречи нашите ученици да се справят успешно в национални и международни състезания по математика и информатика. Въпреки хуманитарната насоченост на гимназията имаме много ученици, които са приети именно с кандидатстудентски изпит по математика.

 

                          
                               У Ч И Т Е Л И:


 
Даниела Георгиева
учител по  информатика

 


Емилия Филкова
учител по  информатика
 

Колю  Колев
учител по математика
и информатика

Красимира Куртева
учител по математика

Мария Панова
учител по математика

Михаил Райчев
 учител по математика
и информатика

Татяна Тодорова
учител по математика
и информатика