Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Географското образование заема определено място в общото образование на младия човек, а географската култура е важна част от общата култура на съвременния човек. Новите реалности извеждат на преден план значението на географското знание, географското познание, значението на географската образованост като култура и поведение. Преподавателите от катедрата съчетават запазилите своята стойност традиции в обучението по география с иновациите.

 

         Преподаватели:
 


Адрияна Янкова

Иван Златeв
 

Ивелина  Николаева

 

 

 

    Учениците отбелязват Деня на Земята - 22. IV