Даниела Георгиева
      

                                                                            

              Заместник-директор по учебната дейност

 

       ШУ Епископ Константин Преславски, специалност: Математика, специализация: Дидактика на математиката, квалификация: Математик, учител по математика

       ВТУ Св. св. Кирил и Методий, специалност: Информатика, квалификация: Информатик, учител, образователна степен: Магистър

       II професионално-квалификационна степен, Технически университет - Варна