Димитър Петров
      

                                                                            

Заместник-директор по учебната дейност

Образование: висше магистър по български език и литература и история

  ВТУ Св. Св. Кирил и Методий

  Следдипломна специализация Социален мениджмънт - СА Д. Ценов

n    Общ трудов стаж 33 години;

n    В сферата на образованието  23 години;

- Старши учител по български език и литература и история в прогимназиален и гимназиален етап 12 г.

-Директор на общинска служба за социално подпомагане 5 г.

-Управител на застрахователна агенция 5 г.

-Старши експерт по български език и литература   7 г.

-Заместник-директор и директор на частно средно училище 4 г.