ДА ОПОЗНАЕМ ЕВРОПА

Транснационална среща Касел(Германия)

 проучване  за членството на България в Европейския съюз

Обмен на ученици Мидълтън (Ирландия)

Обмени на ученици  Патра(Гърция)   Варна(България)