Цели и задачи на проекта

Обмен на ученици по международен проект в Полша