КОНСУЛТАЦИИ

за кандидатстващите в пети клас

за учебната 2021/2022 година

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с предстоящия училищен план-прием за учебната 2021/2022 година и преместването на ученици в пети клас на СУ за ХНИ „К. Преславски” – Варна организираме предварителни БЕЗПЛАТНИ индивидуални консултации по изобразително изкуство, музика и хореография, които имат за цел да подпомогнат семействата, когато правят избори, свързани с бъдещото развитие на децата им.

Консултациите ще се проведат присъствено от 19 до 23 април 2021 г., от 10:00 до 12:00 и от 15:00 до 17:00 часа в сградата на училището.

Какво трябва да знаете и подготвите предварително?

За консултациите по изобразително изкуство:

-          Да подготвите и донесете творби на ученика в различни жанрове и техники на изпълнение, във формат 35/50 см.

За консултациите по музика:

-          Ученикът да подготви една песен от учебника по музика за 4 клас, или друга - по избор.

·       Например:

1.Ай да идем, Яно!”

2. Щастието – издателство Просвета

3. Танцувай буги!” - издателство Просвета

ададените песни са примерни).

-          Да подготви изпълнение на музикален инструмент по избор, ако притежава вече някакви умения (съответният инструмент трябва да се донесе - в залата за консултации ще има само пиано).

Ще Ви ориентираме за музикално–слуховите способности на ученика и чрез ритмични упражнения - задаване на ритъм с пляскане и възпроизвеждането му от ученика; възпроизвеждане на зададени тонове със сричка НА“; възпроизвеждане на лека мелодия със сричка НА“ и др.

За консултациите по хореография:

-          Необходимо е удобно игрално облекло:

За момчетата - репетиционен панталон и тениска;

За момичетата – трико (боди) или тениска по тялото, клин или плътен чорапогащник.

-          Носете си музика за танца или комбинацията.

Ще консултираме:

-          общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

-          физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката);

-        танцувалните качества, музикалността и ритмичността, чрез отмерване на тактове с различни размери;

-         възприемчивостта, чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта.