ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

    Резултати от изпити


              Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО и график на дейностите по приемане
         на ученици  след завършен VII клас 

  Модел на национално външно оценяване по български език и литература в 7 клас за учебната 2021-2022година

        Модел на национално външно оценяване по математика в 7 клас за учебната 2021-2022година

          Модел на национално външно оценяване по чужд език в 7 клас за учебната 2021-2022 година
          
          
           
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен 7 клас.

        Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика след завършен 7 клас.

        Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за   

       
ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография

      
      
 Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование