+ Актуално

Дейности

Документи

Прием

Летописна книга

 Структура

Контакти

Карта на сайта

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА

в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна

за учебната 2023/2024, към 27.02.2024 както следва:

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

IXд

Професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ с без интензивно и разширено изучаване на чужд език

1

IXд

Професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с без интензивно и разширено изучаване на чужд език

1

XIб

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIг

Професия „Съдебен служител“, специалност „Съдебна администрация“ с интензивно изучаване на АЕ

1

ХIз

Профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

2

ХIIд

Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

ХIIе

Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

XIIж

Професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

2

XIIз

Профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

1

XIIи

Профил „Изобразително изкуство” с интензивно изучаване на АЕ

1

 

Заявления за заемане на свободните места се подават в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, ул. „Атанас Георгиев“ 20, стая 214, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.