Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

XX  ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО  ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ  

 

         На 4 май 2012 г.  се проведе XX национална конференция  по български език и литература, история и философия на тема: «Литература, история, философия – човешките отговори за света».

       Гости на конференцията бяха г-жа Йорданка Атанасова – Началник на РИО към МОМН, г-жа Калинка Попстефанова – Директор на Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» към Обшина Варна, проф, д-р Сава Василев – преподавател във Великотърновския  университет « Св. св. Кирил и Методий», д-р Иво Стамболийски – преподавател във ВСУ «Черноризец Храбър», г-жа Надежда Захариева  - поетеса и писателка, д-р  Стефан Минков – преподавател в Шуменския  университет « Епископ Константин Преславски», г-н Светлан Илиев – Директор на VIII СОУ с преподаване на чужди езици «Ал.С. Пушкин», г-н Симеон Кулиж – докторант по съвременна обща история – Великотърновски университет «Св, св. Кирил и Методий», Мариана Николова – Директор на музей Възраждане гр. Варна, Наталия Енева – уредник на музей Възраждане гр. Варна, Ива Симеонова – учител по БЕЛ в ХГ « Йоан Екзарх» гр. Шумен.

      Лекция по основната тема на конференцията изнесе проф. д-р Сава Василев.

 В отделните секции бяха изнесени  доклади, научни съобщения, есета, презентации.