-Гостите идват

   

 -Поздрав за всички участници и гости на конференцията

                  
-Започваме!