На 10.10.2014 г. Ученическият съвет на НГХНИ „Константин Преславски“ беше домакин на общинска среща на неправителствената организация „Съюз на учениците в България” (СУБ). На нея присъстваха повече от шестдесет ученици, представляващи двадесет училища от гр. Варна и околността. Под формата на дискусия бяха обсъдени целите на СУБ, проблемите в по-малките училища, липсата на ученически съвети и какво трябва да бъде променено в образователната система. Много младежи бяха провокирани да помислят за училището си и как биха  били полезни. Част от тях получиха отлични примери за съставяне на успешни ученически съвети и за това как да бъдат убедителни при разговори на високо ниво, с цел подобряване и подпомагане на училищното общество.