Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
   Заигра се хоро голямо
   Залюбила малка мома
 Детски народен ансамбъл
   Тъмен са облак зададе
 Катедра музика

 

Представителен фолклорен ансамбъл

 

"Представителният фолклорен ансамбъл на НГХНИ „Константин Преславски” започва своето съществуване след разкриването на профил „Изкуства” – Хореография през 2006. Става възможно обединяването на музика, песен и танц в едно естествено цяло. Съвместните изяви на народния хор, народния оркестър и танцовия състав на гимназията са изключително полезни за развитието на учениците в практическото прилагане на наученото по профили, а художественият резултат е повече от впечатляващ. Не закъсняват отличията, признанието на академичната общност и публиката. Изявите на ансамбъла са резултат от всеотдайната работа на ръководителите на отделните формации - Ивайло Иванов, Венелин Мутафчиев и Радостина Манева и съчетават творческите им идеи и постижения на едно наистина представително равнище."

 

  

"Шопски танц"- хореография Теодора Христова

изп. Представителен фолклорен ансамбъл при НГХНИ "К.Преславски"