Катедра музика

                                                 

Духов оркестър

Духовият оркестър при Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” Варна е сформиран през 2002 г. Ръководител и негов диригент до учебната 2017/2018 г. е Тодор Кънев, а понастоящем – Димо Коритаров (учители по музика в училището).

В състава на духовия оркестър участват ученици от 5 до 12 клас, като броят им варира от 25 до 35 оркестранти. Училището разполага с 5 кларинета, 3 тромпета, 6 корнета, 7 флигорни, 9 бас-флигорни, 5 алтхорни, 1 бас, 1 хеликон, 6 барабанчета, 2 тъпана и 1 чифт чинели. Репетициите се провеждат както индивидуално, така и по партии. Налице са необходимите щимове за оркестрантите и партитури за диригента. Репертоарът на духовия оркестър включва някои от най-популярните тържествени маршове и пиеси по възрожденски мелодии. За представителните изяви и участия са осигурени 39 комплекта униформи.

Оркестърът предвожда училището на традиционното шествие на 24 май, през годините е откривал учебната година, участвал е в тържествения годишен концерт, в Пролетния салон на изкуствата. Канен е за участия в редица общоградски прояви, чествания и тържества от партньори на училището като МЕИ – Варна, Драматичен театър, ВСУ „Черноризец Храбър”, кметство Владиславово и варненски училища. Изнасял е концерти на сцена Раковина в Морската градина. Взема дейно участие и в организирания от Община Варна ежегоден „Преглед на духовите оркестри”.