Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Катедра музика
  Концерти / Конкурси
 

Коледен концерт”, 2015 г.

На 22.12.2015 год. в Актова зала на НГХНИ „Константин  Преславски” се проведе коледен концерт с участието на ученици от профил "Музика" и от другите хуманитарни профили. На сцената преминаха епизоди от нашите християнски и народни традиции, пресъздадени с песни, стихове, обичаи.Участници и публика съпреживяха заедно красотата, радостта, светлината и доброто настроение на Коледните празници.

 

Коледен концерт 2