НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
Катедри

 За втора поредна година вестникът на НГХНИ-Варна "Профили" получи първа награда "Златното перо" за международно участие в Националния конкурс за училищни медии в гр. Николаев, Украйна.
          Ръководител на най-успешния му екип е Ангел Дюлгеров.
          На ХХ Национална конференция по литература, история и философия в НГХНИ-Варна на тема: "Литература, история и философия - човешките отговори за света" екипът на вестник "Профили" представи училищната медия като " важен отговор за духовността". Дванайсетокласничките Лилия Липчева и Веселина Димитрова достойно предадоха щафетата, заявявайки активното лично отношението към работата като най-важното условие-път към успехите.

profili

 

 profili

 

 

profili

У ч и л и щ е н  в е с т н и к  " П р о ф и л и "


   Училищният вестник започва да излиза от учебната 1988 / 1989 г. със заглавие „Ученически глас”. Той е списван по идея на ръководството от учениците от първия и втория випуск на гимназията, подкрепяни от техните преподаватели. Има информационен характер и целта да популяризира новите предмети, изучавани в училището, да представи университетските преподаватели - лектори в гимназията и идеите на учениците за създаване на клубове, както и дейностите им. Разглежда се проблема за идентификацията на Хуманитарна гимназия като нов тип училище за региона. Проучва се мнението на варненци за училището.
От 1992 г. училищният вестник носи името „Трубадур”, но запазва популяризаторския си и информиращ вид. В неговото създаване вече участват ученици от всички випуски и затова той е по-разнообразен. Интересна е появата на нова рубрика: „Преподавателят представя ученика и ученикът представя преподавателя”, която запознава аудиторията с творчеството на ученици и учители. Тя свидетелства за активната творческа дейност и за новия тип взаимоотношения, характерни за хуманитарното образование – тези на сътрудничество и взаимно уважение между ученици и преподаватели. „Трубадур” представя ярки творчески личности, израстващи и формиращи се в Хуманитарна гимназия – Варна, както и творческите форуми, стимулиращи техните изяви, организирани и превръщащи се в традиционни за училището.
   От 1994 г. вестникът на варненската Хуманитарна гимназия се нарича „Нов глас” и заявява желание за промяна – съдържателна и стилова. Насоката му е към проблемите, а езикът е провокативен. Открито се заговаря за вълненията на учениците и за желаните от тях промени в качеството на знанията. Личи духът на самокритиката и амбицията за по-достойно представяне. Започва активен диалог между ученици, преподаватели и ръководство.
   През 1997 г. заглавието и визията са променени – „Вестникът” е творение на екип от деветокласници, сред които са Васил Тенекеджиев и Антония Челебиева – лидери сред съучениците си. Те са авторите му до своето завършване през 1999 г. Имат своя идея за училищния вестник – да бъде забавно-критичен и графично разчупен, за да се чете и да провокира интереса на учениците. Печатът му се осъществява с подкрепата на издателство „Славена”- Варна.
   С името „Профили” училищният вестник съществува от 2000 г., когато негов спонсор е издателството „Гаджев ЕОД”. Под ръководството на Елеонора Николова (преподавател по български език и литература) и с консултант Росица Бърдарска (преподавател по журналистика) екип от десетокласници реализират нова, разностранна платформа на вестника с амбицията той да обедини гласа на варненските гимназисти и да стане техен форум за изява. Създадени са постоянни рубрики с различен характер, обединяващи всички досегашни съдържателни направления на училищния вестник: „Силуети” – представя личности; „Лабиринти” – занимава аудиторията с проблемите в училищния живот; „Многоъгълник” – дискусии по актуални теми; „АпоКриви” – занимателна рубрика; „Детайли” – творчество; „Инфо” – полезна информация за проекти и важни събития. Екипът сътрудничи активно с други екипи на вестници, поддържа връзки с ученици, студенти, журналисти, обучава се в професионализъм, участва в радиопредавания и електронни контакти.
   През 2002 г. ръководител на екипа е Иван Овчаров (преподавател по български език и литература), а от 2006 г. вестникът е организиран отново от Елеонора Николова. Ядрото на настоящия ученически екип се състои основно от ученици от IX клас, но негови активни сътрудници са от V, VII XI класове. Амбицията им е да възкресят популярността на вестника и доверието на аудиторията към него, да го превърнат „във вестник от ученици за ученици и преподаватели”. Разпространението на вестника е организирано от седмокласници и е предхождано от реклама. Вестникът инициира и организира благотворителни кампании. Има свой сайт www.profili.data.bg. Членове на екипа са кореспонденти на други варненски ученически медии и участват в сътрудничество с тях в радио предаване по радио Варна – „Свободен час”, където представят и защитават мнението на съучениците си по актуални проблеми.
   Училищният вестник на НГХНИ продължава да бъде форум за творческа и личностна изява на ученици и преподаватели, поддържащ диалога помежду им, популяризиращ хуманния дух в общуването и уважение към словото.