НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
Изобразително изкуство Деница  Агоп Христо 

   Христо Костов показва 9 интересни рисунки, изработени в техника туш/перо, плюс размит туш. Те биха могли да участват в процеса за създаването на дигитални произведения, каквито са например много разпространените в днешно време фантастични видео игри, анимации и дори фантастични филми. Те първоначално се нуждаят от рисунъчна идея, която ще подпомогне за представянето на главната идея и за по-нататъшното триизмерно обработване.