Изобразително изкуство Деница  Агоп Христо 

    Агоп Остаоглиян представя 11 свободни творби от рода на концептуалното изкуство, както и композиции, базирани на житейски ситуации, философски заключения и послания. Творбите са изпълнени с молив и някои от тях съдържат символика, изразяваща сюжетите, които засягат доста от човешките проблеми. Всички негови творби са изпълнени с любов към детайла.