charset="utf-8" media="screen">
Изобразително изкуство Деница  Агоп Христо 

Самостоятелна изложба

   Това е колективна творческа изява на Деница Димитрова, Агоп Остаоглиян и Христо Костов, ученици от ХІІ „Е” клас – профил „Изобразително изкуство”.
    Идеята, която ги обединява е да се добие по-пълна представа за различията и спецификата на творческата индивидуалност на всеки от тях по отношение на творческите им предпочитания към теми, жанр, изразни средства с цел постигане на максимална адекватност на вложената мисъл, чувство, въздействие и прочие. Това е първото им по-цялостно представяне пред публика и те са особено благодарни за възможността, която им е предоставена да експонират свои свободни работи в училищния арт-салон.