Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Природни науки
 

  

 

Диана Вълчева

 

Магистър по биология с втора специалност „Химия“– ШУ“Епископ Константин Преславски“

Допълнителни квалификации:

- Първа професионално – квалификационна степен - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

  - Придобита професионална квалификация след завършен курс на тема:    ,,Организация и методика на обучението по Човекът и природата –   V и VI клас,  модул физика -Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,  Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр.Варна

- Курс за квалификация по Девиантно и агресивно поведение- ВСУ”Черноризец Храбър”

 - Квалификационен курс на тема „Проектите като съвременна технология и   дидактическа категория”

- Квалификационен курс на тема:,,Държавните образователни изисквания-УП-Таксономията на Блум”.

- Квалификация на тема:,,Формиране на ключови компетентности по природни науки-гаранция за успешно представяне на българските ученици на международното оценяване PISA”.