Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
     

  

              Даниела Димитрова Георгиева     

Учител по Информационни технологии, компютърен оператор

Образование:

ШУ „Епископ Константин Преславски”
Специалност: Математика със специализация „Дидактика на математиката”
Квалификация: Математик, учител по математика;
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност: Информатика;
Квалификация: Информатик, учител по информатика;
Образователно-квалификационна степен: Магистър

СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов;
Специалност: Счетоводство и контрол;
Квалификация: Магистър по икономика
Образователно-квалификационна степен: Магистър