link rel=stylesheet type="text/css" href="new%20sait/mstyle_R_black2.css" /> НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
 

  Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Училищнни психолози  

       

    Тинка Динева

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

Национална спортна академия – 1987г. София, магистър

Световен шампион по парашутизъм – 1982 г.

Психология - 2001г. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

/бакалавър, 5г. задочно обучение/

Организационна психология -  2009г. Нов български университет, София

/магистър, 2г. обучение /

Специализация

Аналитична психотерапия – /психосоматика/, 2001г., Швейцария, 4г.обучение

Професионална квалификация

1.Социален психолог

2. Учител по психология

3. Фирмен психолог

4. Аналитичен психотерапевт

Допълнителни квалификации

1.Превенция на агресията и насилието в училище – 2009г., София

2.Виртуално и реално насилие – Асоциация родители

3.Психодиагностика на деца с когнитивни методики – МУ, Варна

4. Превенция и контрол на ХИВ/СПИН/– МЗ

5. ИКТ – 2 нива, 2006, 2007 г., РПЦ – Варна