Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
   Съвременни чужди езици
   Дух славянский жив навеки
Тепло сердец в почтовых конвертах
 
    На 17 декември 2013 г.  НГХНИ "Константин Преславски"  сключи договор за партньорство, сътрудничество и обмяна на опит с
гимназия "Елада" Москва, РФ.

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИМНАЗИЯ «ЭЛЛАДА» ВО ИМЯ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ