Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
     

       Емилия Димитрова Филкова
 

  

 ТУ- Варна-специалност ТМММ,
 Шуменски университет" Еп. Константин Преславски", специалност "Информатика",
 Втора професионално-квалификационна степен по информатика.