Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
     

 

      Цонка Филчева Ганчева

 

      Завършила съм Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” специалност  „Математика”.

      Имам  втора професионално-квалификационна степен.

      Работя в НГХНИ „Константин Преславски” от 1998г.

      Онова, което се старая да постигам в работата си е развитието на въображението и логическата мисъл на учениците. Мисля, че математиката може да се съчета е с всички интереси на нашите ученици- с поезията, музиката, изобразителното изкуство.