Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
 Природни науки  
 

                                                                  Гергана Ангелова

 

Магистър по биология и химия – ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

Допълнителни квалификации :

 
- Четвърта професионално-квалификационна степен - в ДИПКУ ,,Петър Берон” към Шуменски университет „Епископ  Константин Преславски”  

 

- курс на обучение за учебен предмет “Човекът и природата“ в V и VІ клас

- курс на тема: „Формирането на ключови компетентности по природни науки- гаранция за успешно представяне на Българските ученици на международното оценяване PISA

- курс на тема ''Проектите като съвременна технология и дидактическа категория ''

- обучение за работа с програми за здравно образование за прогимнагиален и гимназиален етап '' Превенция на ХИВ сред младите хора в и извън училище''

 

Педагогически опит: от 1997г. преподава химия, а от 2010 г. - паралелно и биология.