Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Природни науки
 

 

 

 Йовка Градева

 

Магистър по биология с втора специалност „Химия“– ШУ“Епископ Константин Преславски“

 Допълнителни квалификации:  

 - Придобита професионална квалификация след завършен курс на тема:,,Организация и методика на обучението по Човекът и природата –  V и VI клас.”
- Квалификационен курс на тема “ Проектите  като съвременна технология и дидактическа категория“                                                           
– Квалификационен курс на тема „Разработване и управление на образователни проекти„           
 –   Квалификационен курс на тема „Иновации в обучението по Биология”                                          
- Квалификационен курс на тема:,,Държавните образователни изисквания-УП-Таксономията на Блум”                                                                                                           
 -  Квалификация на тема:,,Формиране на ключови компетентности по природни науки-гаранция за успешно представяне на българските ученици на международното оценяване PISA”                         
-Участие в практически семинар на тема: “Изграждане на учителско портфолио „