Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

Съвременни чужди езици

 

  

       

                                                               Катерина Миленова

 

Родена в град Варна. Завършила Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства, профил: "История и цивилизация" и Шуменски университет "Константин Преславски" специалност: Немска филология. През академичната 2011/2012г. получава стипендия, по програма за обмен на студенти, и следва в университет Потсдам, Германия. Днес е част от колектива на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски”.